Ποιοι επιλέχθηκαν για το «Ερευνώ - καινοτομώ» (pdf)

Ειδήσεις
Ποιοι επιλέχθηκαν για το «Ερευνώ - καινοτομώ» (pdf)
Έως τις 30 Νοεμβρίου η κατάθεση των δικαιολογητικών
03/11/2017 | 14:24

Την προσωρινή λίστα δικαιούχων και τον κατάλογο με τη βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης του προγράμματος «Ερευνώ – δημιουργώ – καινοτομώ», ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο φάκελος των θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που περιγράφονται στη προκήρυξη. Υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία.pdf αποθηκευμένα σε CD ή USB) στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ: Μεσογείων 14 – 18, 115 27 Αθήνα, Γραφείο 505 (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 17:00). Τηλέφωνο 213 1300 177.

Με κλικ στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» διαβάστε τον κωδικό των προτάσεων που εγκρίθηκαν στην διαδικασία της προεπιλογής.

URL
Δείτε το έγγραφο
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/3365/20171030_erevnw_pros...