Αναγνωρισμένες σχολές εξωτερικού
Ίδρυμα Πόλη Κολλέγιο Σχολή Τμήμα Εξομείωση
UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA PILSEN -- FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF ENGLISH  
MENDEL UNIVERSITY IN BRNO ΜΠΡΝΟ -- ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ -- Δ.Σ. 340/12-7-96 Μετονομασία πρακτικό 100 Α'
MENDEL UNIVERSITY IN BRNO ΜΠΡΝΟ -- ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Δ.Σ. 340/12-7-96 Μετονομασία πρακτικό 100 Α'