Δημόσιο

Νέες προσλήψεις σε οργανισμούς

Οι ειδικότητες που ζητούνται

22/03/2020 | 13:59

Νέες προσλήψεις άμεσα σε τρεις οργανισμούς.

Οι θέσεις αυτές αφορούν το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την ΑΡΣΙΣ και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • Διερμηνέας/Πολιτικός Διαμεσολαβητής
  • Φροντιστές

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά:

Δικαιώματα του Παιδιού:

ΑΡΣΙΣ :

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: