Δημόσιο

Πώς θα γίνει η πρόσληψη των 79 στο υπ. Μετανάστευσης

Ζητείται προσωπικό 16 διαφορετικών ειδικοτήτων - Αυτά είναι τα κριτήρια (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Με 79 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας 8 μηνών.

Ζητείται προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια

Η επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια, καθένα από τα οποία αποδίδει κρίσιμα μόρια.

Χρησιμοποιείστε την εφαρμογή "Υπολογίστε τα μόριά σας" για να βρείτε το σύνολο της βαθμολογίας σας:

9 κριτήρια για την επιλογή
Κριτήρια Μόρια
Χρόνος ανεργίαςέως 800
Πολύτεκνος50 ανά τέκνο
Τρίτεκνος120
Ανήλικα τέκναέως 110
Μονογονοεϊκή οικογένεια (γονέας ή τέκνο)50 ανά τέκνο
Βαθμός τίτλου σπουδών

-ΒαθμόςΧ40 (ΠΕ, ΤΕ)

-ΒαθμόςΧ20 (ΔΕ)

Εμπειρίαέως 420
Αναπηρία (ποσοστό άνω του 50%)Ποσοστό Χ 3
Αναπηρία στενού συγγενήΠοσοστό Χ 2

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.