Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Υπουργείο Παιδείας: Νέες συνάφειες σε μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Σχολικής Ψυχολογίας

Ολόκληρη η απόφαση

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε νέο έγγραφο για την τροποποίηση της απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Με την απόφαση περί διαπίστωσης της συνάφειας που φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υφυπουργού Παιδείας, κ. Βασίλη Διγαλάκη, προστίθενται τα εξής πανεπιστημιακά ιδρύματα:

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ).