Δημόσιο

Δύο προκηρύξεις μονίμων για αποφοίτους ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

Ποιο προσόν κάνει τη διαφορά

"Διαβατήριο" για μόνιμη θέση στο Δημόσιο αποτελούν για αποφοίτους Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών οι δύο νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Συγκεκριμένα, με βάση τις περιλήψεις των διαγωνισμών που απέστειλε για δημοσίευση η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή στο Εθνικό Τυπογραφείο, δικαίωμα συμμετοχής στις προκηρύξεις 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 έχουν οι πτυχιούχοι:

 • Μέσης Τεχνικής Σχολής
 • Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων
 • Επαγγελματικών Λυκείων 
 • Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων 
 • Μέσης Εκπαίδευσης (με βεβαίωση ισοτιμίας) 
 • Α΄ κύκλου ΤΕΕ
 • Β΄ κύκλου ΤΕΕ
 • Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής

Θα επιλεγεί προσωπικό 52 διαφορετικών ειδικοτήτων (πατήστε για να δείτε την πλήρη λίστα ΕΔΩ).

Το προσόν που κάνει τη διαφορά

Στην επιλογή θα προηγηθούν όσοι "διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια ή βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.".

Το χρονοδιάγραμμα

Με δεδομένο ότι η περίληψη των δύο προκηρύξεων έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση των προθεσμιών για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στον κόμβο του ΑΣΕΠ. 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και τον έλεγχο θα δημιουργηθούν λίστες κατάταξης απ΄ όπου οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αντλούν μόνιμο προσωπικό.

Οι λίστες αυτές θα έχουν διάρκεια και ισχύ για 3 χρόνια.  

  Προετοιμάστε εγκαίρως την υποψηφιότητά σας

  Το workenter.gr συστήνει ανεπιφύλακτα την υπηρεσία συμπλήρωσης αιτήσεων weconsult.

  Υποψήφιοι απ΄ όλη την Ελλάδα μπορούν να επικοινωνήσουν, τώρα, στο τηλέφωνο 211 9555 050, προκειμένου να κατοχυρώσουν ορθά και έγκυρα τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών. 

  Δείτε τις περιλήψεις των προκηρύξεων:

  Σας ενδιαφέρει: