Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Ενισχύονται τα Τελωνεία, λόγω Brexit - ΈΓΓΡΑΦΟ

Με νέες προκηρύξεις μονίμων και μετατάξεις

Η διεθνής συγκυρία, (Brexit), επιταχύνει τις εξελίξεις στο εσωτερικό. Ο νόμος 4652, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 9, αναφέρεται στην ενίσχυση των Τελωνείων με προσωπικό.

Εκτός από τις μετατάξεις, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως επιβλέπων φορέας των Τελωνείων, μπαίνει, πλέον, στις βασικές προτεραιότητες του ΑΣΕΠ για έκδοση προκήρυξης - ή προκηρύξεων.

Ένα προσχέδιο διαγωνισμού που βρίσκεται υπό επεξεργασία είναι αυτό που αφορά στην πρόσληψη 270 μονίμων.

Με βάση την κατανομή των θέσεων που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση, θα επιλεγούν 150 της κατηγορίας ΠΕ, 80 πτυχιούχοι ΤΕΙ και 40 απόφοιτοι Λυκείου/ΙΕΚ.

Η διαδικασία για την έκδοση της προκήρυξης και την υποβολή των αιτήσεων θα έχει πολλές ομοιότητες με την παλαιότερη προκήρυξη 6Κ/2019.

Με τη νέα προκήρυξη των 270 μονίμων θα ζητηθεί προσωπικό μίας μόνο ειδικότητας: Τελωνειακοί.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να μην πέσουν στην ''παγίδα'' της ειδικότητας: Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται κατά βάση όσοι διαθέτουν διοικητικά πτυχία ή απολυτήριο Λυκείου ή διπλώματα ΙΕΚ.

Σημειώστε ότι δεν υπάρχουν σπουδές για την ειδικότητα Τελωνειακών. Με βάση την προκήρυξη που προετοιμάζεται για την ειδικότητα αυτή θα καταχωρηθούν τα αποδεκτά πτυχία ή διπλώματα τα οποία διασφαλίζουν τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Στην περίπτωση αυτή, συναφής εμπειρία θεωρείται η εμπειρία διοικητικών θέσεων είτε αποκτήθηκε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομεα.