Δημόσιο

ΑΣΕΠ 6Κ2019: Ποιοι στέλνουν τώρα φάκελο για διορισμό (ΑΑΔΕ)

«Σήμα» πρόσληψης της Ανεξάρτητης Αρχής προς τους υποψηφίους

Ξεκινά από την ερχόμενη Δευτέρα27 Ιανουαρίου, η προθεσμία υποβολής του απαραίτητου «φακέλου» με δικαιολογητικά για την προκήρυξη 6Κ/2019 του ΑΣΕΠ (μόνιμες προσλήψεις στην ΑΑΔΕ).

Σημειώστε ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 7 Φεβρουαρίου 2019. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Ένας πλήρης φάκελος υποψηφίου που έχει κληθεί από το ΑΣΕΠ να υποβάλει δικαιολογητικά στο πλαίσιο της προκήρυξης 6Κ/2019 πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης
  • Ταυτότητα (φωτοαντίγραφο)
  • Παράβολο
  • Πτυχίο ή απολυτήριο
  • Άδειες άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους τρίτεκνους)

Το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον πίνακα να αποστείλουν τα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Προκήρυξη
6Κ/2019
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους αλφαβητικούς πίνακες και δεν αποστείλουν στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης υπογεγραμμένης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλείονται από την διαδικασία.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε τους πίνακες που εξέδωσε το ΑΣΕΠ.