Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις για διοικητικούς στο Δημόσιο (PDF)

Σε ποια προκήρυξη γίνονται δεκτά (σχεδόν) όλα τα πτυχία και απολυτήρια ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

Προσκλητήριο διορισμού για πτυχιούχους διοικητικής κατεύθυνσης συνιστά η νέα προκήρυξη που επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ για την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με μόνιμο προσωπικό.

Θα επιλεγούν 270 υπάλληλοι της ειδικότητας Τελωνειακών. Ωστόσο, δεκτοί στον διαγωνισμό για τη συγκεκριμένη ειδικότητα γίνονται κατά βάση όσοι διαθέτουν διοικητικά πτυχία ή απολυτήριο Λυκείου ή διπλώματα ΙΕΚ.

Οι τίτλοι που γίνονται αποδεκτοί σε διοικητικές θέσεις, όπως αυτές της ΑΑΔΕ, ξεπερνούν τους 80.

Με βάση την κατανομή των θέσεων που προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, θα επιλεγούν: 

  • 150 πτυχιούχοι Πανεπιστημίου 
  • 80 πτυχιούχοι ΤΕΙ
  • 40 απόφοιτοι Λυκείου/ΙΕΚ

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι -όπως αναφέρεται και παραπάνω στο έγγραφο- εντάσσεται στην κατηγορία "απόλυτης προτεραιότητας".

Όσοι τυχόν διαθέτουν προϋπηρεσία σε διοικητικές θέσεις στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα αυτή θα προσμετρηθεί ως συναφής εμπειρία αποδίδοντας πολύτιμα μόρια.