Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη 10Κ/2018

Αφορά την κατηγορία ΔΕ

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 10Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 11 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέου και αναπληρωματικών υποψηφίων.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την ημέρα 21 Δεκεμβρίου 2019 έως και την πάροδο της 3ης Ιανουαρίου 2019, ημέρας Παρασκευής.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής