Δημόσιο

Φαρμακοποιοί στον δήμο Αγίας Βαρβάρας

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
03/05/2018 | 10:37

Έναν φαρμακοποιό προσλαμβάνει ο δήμος Αγίας Βαρβάρας, στην Αττική.

Θα υπογραφεί ετήσια σύμβαση εργασίας.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης για την επιτυχία του στον διαγωνισμό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας ή υπολογίστε τα μόρια επιτυχίας σας, κάνοντας σύγκριση με την βάση προηγούμενου έτους.

«Ολόκληρη η προκήρυξη» πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter