Δημόσιο

Περιφέρεια Αττικής: Αίτημα για 300 νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ - Όλες οι ειδικότητες

Επίσημο έγγραφο ''αποκαλύπτει'' τον σχεδιασμό - Θέσεις για 27 κλάδους (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)

Την πρόσληψη 300 νέων υπαλλήλων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) προωθεί η Περιφέρεια Αττικής.

Το workenter αποκαλύπτει έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020, σύμφωνα με το οποίο οι νέες προσλήψεις κινούνται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω σημαντικής υποστελέχωσης.

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, εισηγήθηκε τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού και δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, για το έτος 2020, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό αριθμό κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού, ο οποίος ανέρχεται σε 990 για το τακτικό προσωπικό και σε 11 για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή.

Όπως αναφέρεται σε χαρακτηριστικό σημείο της συνεδρίασης, ''από της ιδρύσεως της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι από τον Ιανουάριο του 2011, δεν 3 έχει εκδοθεί από το ΑΣΕΠ καμία προκήρυξη πρόσληψης τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Αττικής''.

Η εισήγηση αφορά τις εξής ειδικότητες:

 • ΠΕ Γεωτεχνικών (γεωπόνους, κτηνιάτρους, δασολόγους και ιχθυολόγους) 
 • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 • ΠΕ Ιατρών
 • ΠΕ Οδοντιάτρων
 • ΠΕ Φαρμακοποιών
 • ΠΕ Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ
 • ΠΕ Φαρμακοποιών Ελεγκτών
 • ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 • ΠΕ Μηχανικών
 • ΤΕ Μηχανικών
 • ΠΕ Περιβάλλοντος
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΤΕ Πληροφορικής
 • ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
 • ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
 • ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
 • ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
 • ΔΕ Οδηγών
 • ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων
 • ΔΕ Σπερματεγχυτών
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
 • ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
 • Δικηγόροι με έμμισθη εντολή

Σύμφωνα με το έγγραφο της συνεδρίασης, οι πόροι για τις νέες προσλήψεις έχουν ήδη εξασφαλιστεί.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την εισήγηση.

 

Διαβάστε επίσης: