Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για την προκήρυξη 4E2018

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 4E/2018 του ΑΣΕΠ προς πλήρωση 1 θέσεως του κλάδου Ιατρού ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, με θητεία 3 ετών, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέου και αναπληρωματικών υποψηφίων.

Οι ανωτέρω πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων (προσληπτέου και αναπληρωματικών) μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την ημέρα Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 έως και την πάροδο της ημέρας Δευτέρας 25 Νοεμβρίου 2019.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.