Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τα 2 "SOS" που πρέπει να διαβάσουν όλοι οι υποψήφιοι

Υπηρεσία Ασύλου: 220 νέες προσλήψεις

Δύο σημεία "SOS" στην προκήρυξη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις 220 προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασύλου.

1) Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος και οι δικηγόροι, δεδομένου ότι ως εμπειρία γίνονται δεκτά τα παραστικά των δικαστηρίων. Ωστόσο, εφόσον επιλεγούν θα πρέπει να διακόψουν την ιδιότητα του δικηγόρου. 

 2) Στη συγκεκριμένη προκήρυξη δεν ισχύει το κώλυμα διορισμού 8μηνης διάρκειας, όπως συμβαίνει σε όλες τος ΣΟΧ.6. Δηλαδή, μπορεί να υποβάλλει αίτηση ακόμα και αυτός που έχει κάνει εντός του 2019 8μηνη σύμβαση.