Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Δύο προκηρύξεις μονίμων για διοικητικούς

Γίνονται δεκτά από 60 πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ και απολυτήρια Λυκείου, ΙΕΚ

Προσκλητήριο διορισμού σε διοικητικούς υπαλλήλους προετοιμάζει το ΑΣΕΠ.

Στη διάθεση των υποψηφίων θα τεθούν -το αμέσως προσεχές διάστημα- δύο προκηρύξεις μονίμων.

Και οι διαγωνισμοί απευθύνονται σε υποψηφίους που διαθέτουν "διοικητικούς" τίτλους σπουδών.

Σημειώστε:

  • Η πρώτη προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη 75 μονίμων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αρχίζει στις 21 Οκτωβρίου 
  • Η δεύτερη αφορά στην επιλογή 79 μονίμων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Για τη συγκεκριμένη προκήρυξη έχουν προσφδιοριστεί οι θέσεις για τα προστατευόμενα άτομα και αναμένεται να σταλεί το επίσημο αίτημα στο ΑΣΕΠ

Οι ενδιαφερόμενοι για διοικτικές θέσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ξεκινά μια περίοδος όπου, σχεδόν, κάθε προκήρυξη μονίμων θα εμπεριέχρει ειδικότητες υπαλλήλων γραφείου.

Τα βασικά προσόντα που μοριοδοτούνται είναι:

  1. Βαθμός τίτλου σπουδών
  2. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για ΔΕ)
  3. Διδακτορικό - μεταπτυχιακό (για ΠΕ, ΤΕ)
  4. Εμπειρία συναφή στο αντικείμενο της θέσης (από δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα)
  5. Γνώση ξένων γλωσσών 

Το προσόν της γνώσης χειρισμού Η/Υ θα είναι "απαραίτητο πρόσθετο", δηλαδή χωρίς την ύπαρξή του ο υποψήφιος "κόβεται" από τη διαδικασία της επιλογής. 

Σημαντικό: Πάνω από 60 πτυχία, διαφόρων διοικητικών κατευθύνσεων, αναμένεται να ζητηθούν, να βρουν εργασιακή διέξοδο, μέσω αυτών των προκηρύξεων.