Δημόσιο

16 θέσεις στον δήμο Χαϊδαρίου

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας 9 μηνών

Την πρόσληψη 16 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Χαϊδαρίου.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν καθηγητές μουσικής, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 9 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 9μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.