Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Έρχεται η προκήρυξη των ΚΕΠ (153 μόνιμοι)

ΈΓΓΡΑΦΟ - Σε ποια φάση βρίσκεται η επεξεργασία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία της προκήρυξης για την ενίσχυση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με μονίμους υπαλλήλους. 

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες προερχόμενες από το υπουργείο Εργασίας, το αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευθεί η απόφαση για τις θέσεις των προστατευόμενων ατόμων. 

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του νέου διαγωνισμού θα επιλεγούν 153 μόνιμοι υπάλληλοι, ειδικότητας Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ). 

Σημαντικό: Γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία και απολυτήρια για τις προσλήψεις στα ΚΕΠ.

Δύο προκηρύξεις 

Εκτός από τη γνωστή προκήρυξη των 153 μονίμων, θα εκδοθεί και δεύτερη προκήρυξη για την πρόσληψη άλλων 11 υπαλλήλων.

Αυτή η δεύτερη προκήρυξη (των 11 θέσεων) βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας, δεδομένου ότι δημοσιεύτηκε η απόφαση για τα προστατευόμενα άτομα.

Σύντομα, η προκήρυξη των 11 προσλήψεων θα βρεθεί στο ΑΣΕΠ για τελική έγκριση και έκδοση. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει αυτή των 153. 

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε την απόφαση.