Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 447 θέσεις σε δήμους, φορείς και νοσοκομεία

Ειδικότητες, προσόντα

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε νοσοκομεία, δήμους και φορείς του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 447 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

Νοσοκομεία

Δήμοι

Φορείς