Δημόσιο - ΑΣΕΠ

7 γυμναστές στην Παλλήνη

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 9 Μαϊου

Οι προσληφθέντες πρέπει να ειδικεύονται στα αντικείμενα που αναγράφει η προκήρυξη
23/04/2018 | 11:52

Την πρόσληψη επτά ειδικευμένων γυμναστών, εκκινεί ο δήμος Παλλήνης, στην Αττική.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι κυρίως οκτάμηνη και ολιγόμηνη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 9 Μαΐου και αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή θέσεων, ανά αντικείμενο ειδίκευσης

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

?>