Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Έτσι θα γίνει ο διορισμός των 341 μονίμων

Κριτήρια και μόρια - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Με συγκεκριμένα κριτήρια, στα πρότυπα των προκηρύξεων «Κ» θα γίνει η επιλογή των 341 μονίμων στο υπ. Εργασίας.

Οι ειδικότητες που κυρίως ζητούνται είναι: 

 • Λογοθεραπευτές
 • Νοσηλευτές
 • Διοικητικοί
 • Παιδαγωγοί
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Ψυχολόγοι
 • Ηλεκτρολόγοι
 • Οδηγοί
 • Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν:

 • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις όταν θα εκδοθεί η προκήρυξη
 • Να υποβάλλουν φάκελο με τα δικαιολογητικά όταν αυτός ζητηθεί από το ΑΣΕΠ

Δείτε τους συγκεντρωτικούς πίνακες για να υπολογίσετε εύκολα και απλά τα μόριά σας: 

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 Μόρια
Βαθμός τίτλου σπουδώνΒαθμός Χ 110
Δεύτερος τίτλος σπουδών ΑΕΙ150
Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο400
Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο200
Μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικείμενο200
Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο100
Εμπειρία (έως 84 μήνες)7 ανά μήνα
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας70
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας50
Καλή γνώση ξένης γλώσσας30

 

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΚριτήριαΜόρια
Βαθμός τίτλου σπουδώνΒαθμός Χ 110
Δεύτερος τίτλος σπουδών ΤΕΙ150
Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο400
Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο200
Μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικείμενο200
Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο100
Εμπειρία (έως 84 μήνες)7 ανά μήνα
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας70
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας50
Καλή γνώση ξένης γλώσσας30

 

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚριτήριαΜόρια
Βαθμός τίτλου σπουδώνΒαθμός Χ 110
Δίπλωμα ΟΕΕΚ ή δεύτερος τίτλος150
Εμπειρία (έως 84 μήνες)7 ανά μήνα
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας70
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας50
Καλή γνώση ξένης γλώσσας30

 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

ΚριτήριαΜόρια
Αριθμός ανηλίκων τέκνων (καθένα από τα δύο πρώτα)100
Αριθμός ανηλίκων τέκνων (για καθένα από τα επόμενα)200
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας300
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας200
Χρόνος ανεργίας ανά εξάμηνο (έως 8 εξάμηνα)50
Εμπειρία (έως 84 μήνες)7 ανά μήνα
Ηλικία (έως και 24 ετών)50
Ηλικία (άνω 24 έως και 30)75

Πρέπει να διαβάσετε: