Δημόσιο

20 ευκαιρίες στο «Αγλαΐα Κυριακού»

Προσόντα και δικαιολογητικά, μισθοί και επιδόματα

Η αδεια εργασίας Α΄κατηγορίας είναι απαραίτητη για το προσωπικό ασφαλείας

Την πρόσληψη 50 υπαλλήλων προωθεί Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πλοιρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (10 θέσεις) και Υποχρεωτικής Εκαπίδευσης (10 θέσεις). Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του νοσοκομείου.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας για διορισμό στο δημόσιο.