Δημόσιο

ΟΑΕΔ: Προσλήψεις με νέο διαγωνισμό

Ολόκληρη η προκήρυξη - Αφορά θέσεις σε 29 περιοχές

Με νέα προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού σε 29 περιοχές της χώρας δημοσιοποίησε ο ΟΑΕΔ.

Με το νέο διαγωνισμό ζητούνται πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ και οποιουδήποτε τύπου Λυκείου προκειμένου να εργαστούν στα ΙΕΚ του Οργανισμού.

Η προθεσμία υποβοληας ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου.

Η αποστολή του φακέλου δικαιολογητικών γίνεται έως την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (oaed.gr), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://a2.oaed.gr/pegasus με την ένδειξη ¨Είσοδος Εκπαιδευτικού¨, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τα ΙΕΚ μίας μόνο Περιφερειακή Ενότητας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Διαβάστε επίσης: