Δημόσιο

12 εργάτες στον Αλμυρό

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει στις 24 Απριλίου

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση
17/04/2018 | 12:00

Προσωπικό συνολικά 12 εργατών προσλαμβάνεται από τον δήμο Αλμυρού, στην Μαγνησία.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 24 Απριλίου.

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν μέχρι πέντε ημερομίσθια, ανά άτομο, για τον μήνα Απρίλιο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην διεύθυνση του δήμου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter