Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Διορισμός για προσωπικό πέντε ειδικοτήτων

Ολόκληρες οι προκηρύξεις

Φύλακες, οδηγοί, συνοδοί, εργάτες και καθαριστές είναι οι πέντε ειδικότητες με την μεγαλύτερη ζήτηση αυτήν την περίοδο στο Δημόσιο.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις, πατώντας τα ενεργά links:

Φύλακες

Οδηγοί

Συνοδοί

Εργάτες

Καθαριστές