Δημόσιο

20 θέσεις στον δήμο Σαρωνικού

Ζητείται προσωπικό τριών ειδικοτήτων

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Σαρωνικού.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

  • ΥΕ Βοηθών Σερβιτόρων (14 θέσεις)  
  • ΥΕ Βοηθών Μαγείρων (4 θέσεις) 
  • ΥΕ Καθαριστριών (2 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 2 Ιουλίου.

Τ ο νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.