Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέα δεδομένα για τις προσλήψεις στην Σιβιτανίδειο

Ολόκληρη η ανακοίνωση - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Στην αναστολή προσλήψεων πρόκεται να υπαχθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού στην Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Οι αιτήσεις που αφορούν τον διαγωνισμό για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας (ΣΟΧ 2/2019) μετατίθενται μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Οι νέες προθεσμίες ορίζονται από 18 Ιουλίου μέχρι και 25 Ιουλίου 2019.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

?>