Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Προσωπικό SMS από το ΑΣΕΠ

Αφορά την 3Κ/2018

Προσωπικό μήνυμα στα κινητά των υποψηφίων αποστέλλει το ΑΣΕΠ.

Το SMS αφορά την προκήρυξη 3Κ/2018.

Μέσω αυτού, η Ανεξάρτητη Αρχή ενημερώνει για τα αποτελέσματα, δεδομένου ότι ο ιστότοπός της βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Το workenter, σε λίγη ώρα θα δημοσιοποιήσει αρχεία για εύκολη χρήση που θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους υποψηφίους.

Το ρεπορτάζ συνεχίζεται...

?>