Δημόσιο

ΕΦΚΑ: Η αίτηση και πώς πρέπει να συμπληρωθεί για τις 448 θέσεις (ΑΣΕΠ)

Το workenter αναλαμβάνει τη σωστή συμπλήρωση των εντύπων συμμετοχής

Την αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 οφείλουν να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι που επιθυμούν να διεκδικήσουν μία από τις 448 θέσεις που προκήρυξε ο ΕΦΚΑ.

Η συμπλήρωση του εντύπου (αιτήσεις έως 31 Μαίου) χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να συμπληρώσουν σωστά τη σειρά των προτιμήσεων, την εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας, την εντοπιότητα (όπου απαιτείται) και να αναγράψουν τις κοινωνικές ιδιότητες οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται με δικαιλογητικά.

Η καταγραφή των στοιχείων αυτών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή -ακόμα και η σειρά προτίμησης θέσεων- ώστε οι υποψήφιοι να βρεθούν με σιγουριά στην διαδικασία επιλογής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορεί ένα και μόνο λάθος -στη σειρά των αναγραφόμενων στοιχείων- να θέσει τους υποψηφίους εκτός διαδικασίας, ακόμη και αν πληρούν τα προσόντα που θέτει η προκήρυξη.

Σημειώστε ακόμη ότι όσοι επιλεγούν για τις 448 θέσεις αποκτούν προβάδισμα στον διορισμό σε μία επικείμενη προκήρυξη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στον ΕΦΚΑ.

Συμπλήρωση αιτήσεων με την αξιοπιστία του workenter

Γνωρίζουμε τους κινδύνους και τις δυσκολίες της συμπλήρωσης της αίτησης. 

Γνωρίζουμε ότι οι δυσκολίες για τη συγκεκριμένη προκήρυξη επιτείνονται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης. 

Η μία και μοναδική ευκαιρία θα πρέπει να αξιοποιηθεί με σιγουριά και ασφάλεια.

Γι' αυτό:

  • Το workenter αναλαμβάνει με αξιοπιστία την συμπλήρωση αιτήσεων υποψηφίων, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αξιοποιήσουν το σύνολο των ιδιοτήτων τους και να αποκτήσουν προβάδισμα στον διορισμό.
  • Στείλτε, σήμερα, το email σας -μαζί με τηλέφωνο επικοινωνίας- στο weconsult@workenter.gr για να αναλάβουμε την αίτησή σας