Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 710 νέες προσλήψεις σε ΕΦΚΑ, ΕΛ.ΠΕ. και δήμους

Θέσεις σε όλη την χώρα - Λίστα

Νέες προσλήψεις άμεσα σε ΕΦΚΑ, ΕΛ.ΠΕ. και δήμους όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 710 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

ΕΦΚΑ

ΕΛ.ΠΕ.

Δήμοι