Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Έτσι θα προσληφθούν 314 σε ΕΥΑΘ, ΟΚΑΝΑ, ΕΕΤΑΑ, ΔΕΔΔΗΕ

Δείτε ειδικότητες και προκηρύξεις

Με συγκεκριμένα κριτήρια θα προσληφθούν 314 σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ζητείται προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ.

Σημειώστε:

ΟΚΑΝΑ: Τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι: τίτλοι σπουδών, ενδεχόμενα μεταπτυχιακά, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών και Η/Υ. Διαβάστε: ΟΚΑΝΑ: 72 προσλήψεις με ετήσιες συμβάσεις σε 15 περιοχές

ΕΕΤΑΑ: Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 30 Μαΐου 2020. Η επιλογή θα γίνει με βάση τον χρόνο ανεργίας, τον αριθμό ανηλίκων τέκνων, τους τίτλους σπουδών, την εμπειρία, την πολυτεκνική και τριτεκνική ιδιότητα. Διαβάστε: ΑΣΕΠ: 150 νέες προσλήψεις στην ΕΕΤΑΑ - Έως το 2020 οι συμβάσεις

ΕΥΑΘ: Η προκήρυξη αναμένεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες με βάση την απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού. Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός ανηλίκων τέκνων και η εμπειρία θα είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής. Διαβάστε: ΑΣΕΠ: Η κατανομή για 80 προσλήψεις στην ΕΥΑΘ - Αφορά μόνιμους

ΔΕΔΔΗΕ: Ξεκινά η διαδικασία επιλογής εποχικού προσωπικού σε όλη την χώρα. Η εντοπιότητα, ο χρόνος ανεργίας, η εμπειρία και οι κοινωνικές ιδιότητες αναμένεται να είναι τα κριτήρια για την επιλογή του νέου προσωπικού. Διαβάστε: ΔΕΔΔΗΕ: Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ (νέο) - Νέες προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ μέσω 4 νέων προκηρύξεων - ΔΕΔΔΗΕ: Νέες προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων