Δημόσιο

ΑΣΕΠ (4Κ/2019): Προσόντα και μοριοδότηση για 62 μόνιμες προσλήψεις

Ολόκληρη η κατανομή και η διαδικασία

Ξεκίνησε από χθες Δευτέρα (22/4) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 4Κ/2019 του ΑΣΕΠ.

Θα προσληφθούν 62 μόνιμοι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. - ''Enterprise Greece'' (υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης), ως εξής:

(Κατηγορία ΠΕ) 56 θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Γεωτεχνικών
  • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
  • ΠΕ Μηχανικών
  • ΠΕ Νομικών
  • ΠΕ Περιβάλλοντος
  • ΠΕ Πληροφορικής

(Κατηγορία ΤΕ) θέσεις, κλάδων/ειδικοτήτων:

  • ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
  • ΤΕ Πληροφορικής

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 10 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 13η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2019
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε τον ηλεκτρονικό οδηγό του ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 4Κ/2019 (μόρια, διαδικασία, κριτήρια).