Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αρχίζουν άμεσα οι διορισμοί σωφρονιστικών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Πότε και πώς η διαδικασία - Έντυπο και υπεύθυνες δηλώσεις

Προσλήψεις με διαδικασίες - εξπρές επιλέγει το υπουργείο Δικαιοσύνης για να καλύψει τα κενά στα καταστήματα κράτησης. 

Το σχέδιο του υπουργείου προβλέπει:

  • Επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης της νέας προκήρυξης για τις 639 θέσεις
  • Πρόσληψη των προσωρινά διοριστέων της προκήρυξης 6Κ/2018 

Το workenter αποκαλύπτει:

  1. Το έγγραφο - προσκλητήριο του υπ. Δικαιοσύνης
  2. Την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρώσουν οι προσωρινά διοριστέοι
  3. Τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθούν
  4. Τα δικαιολογητικά αποδοχής του διορισμού

Σημειώστε: 

(1) Οι προσωρινά διοριστέοι της 6Κ/2018 θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, που δεν θα υπερβαίνει τους 8 μήνες έως ότου εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα

(2) Το χαρτί που λαμβάνουν οι υποψήφιοι προβλέπει τα εξής:

  • Ερώτημα αν αποδέχονται προσωρινό διορισμό
  • Σαφή αναφορά ότι πιθανή άρνηση προσωρινού διορσμού δεν θέτει σε κίνδυνο τη μόνιμη θέση όταν εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα από το ΑΣΕΠ

(3) Μετά την πρόσκληση του υπ. Δικαιοσύνης οι προσωρινά διοριστέτοι πρέπει να απαντήσουν εντός 10 ημέρων, εάν αποδέχονται τον προσωρινό διορισμό.

Οι προσωρινά διορισθέντες που θα αποδεχθούν την 8μηνη σύμβαση οφείλουν να κάνουν άμεσα ιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα θα πρέπει να υποβάλουν σε αρμόδιο τμήμα του υπ. Δικαιοσύνης κατάλογο με συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Σημαντικό 1: Η πρόσκληση είναι ατομική και θα τη λάβουν όλοι οι προσωρινά διοριστέοι της 6Κ/2018.

Σημαντικό 2: Για τον προσωρινό διορισμό δεν χρειάζονται ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.

Ανοίξτε τα έγγραφα: