Δημόσιο

5 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Προσλαμβάνεται εργατικό προσωπικό - Αιτήσεις μέχρι 3 Απριλίου

Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν
27/03/2018 | 12:22

Με πέντε ειδικευμένους εργάτες, ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου. 

Η προθεσμία για τις αιτήσεις ολοκληρώνεται στις 3 Απριλίου, σύμφωνα με την προκήρυξη. 

Η υποβολή τους γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, στην διεύθυνση του φορέα. 

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν ολιγόμηνες συμβάσεις, διάρκειας τεσσάρων μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα για την ειδικότητα. 

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη (μαζί και το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης), κάνοντας κλικ στην εφαρμογή του workenter