Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Δείτε πως αποδεικνύεται η προϋπηρεσία (προκηρύξεις Κ)

Τα ένσημα, οι κωδικοί - Τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες - ΈΓΓΡΑΦΟ

Κομβικό είναι το κριτήριο της εμπειρίας

Πλήρη οδηγό για την εργασιακή εμπειρία και πώς αυτή αποδεικνύεται στις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού ("Κ") δημοσιεύει το workenter.

Το κριτήριο της προϋπηρεσίας είναι ένα από τα καθοριστικότερα για μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο

Σημειώστε: 

  • Τα 2.100 ένσημα ισοδυναμούν με 84 μήνες που είναι η ανώτερη προϋπηρεσία
  • Στην εκπαιδευτική βαθμίδα ΥΕ μοριοδοτείται όλη η προϋπηρεσία ανεξαρτήτως αντικειμένου απασχόλησης
  • Η εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται από ευκρινή φωτοαντίγραφα, που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, και επίσημη μετάφραση των αποδεικτικών εγγράφων στην ελληνική γλώσσα

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό.