Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Έτσι θα επιλεγούν 4.500 μόνιμοι στην Παιδεία (κριτήρια, μοριοδότηση)

Το νέο σύστημα κατάταξης για τους διορισμούς

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για την επιλογή 4.500 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή - Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 4589/19.

Όπως ορίζει η διαδικασία, οι υποψήφιοι θα αποστείλουν αίτηση (ηλεκτρονικά) στο ΑΣΕΠ αλλά και φυσικό φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιες, Δευτεροβάθμιες ή Περιφερειακές).

Σημειώστε ότι οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ειδικής μοριοδότησης, για την οποία το υπ. Παιδείας έχει δώσει στη δημοσιότητα ένα ειδικό ''πλέγμα'' ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Συγκεκριμένα:

 • Μέσα στο χρονικό διάστημα των προσλήψεων θα εξακολουθούν να διορίζονται αναπληρωτές ενώ το σύστημα θα είναι ενιαίο τόσο για μόνιμους όσο και για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
 • Η προϋπηρεσία θα μοριοδοτείται μέχρι τους 120 μήνες
 • Λόγω του ότι καταργείται ο γραπτός διαγωνισμός, πρόκειται να δημιουργηθεί πλαίσιο για να αναγνωριστούν οι δυνατότητες σε ακαδημαϊκά προσόντα σε νέους πτυχιούχους, ενώ θα υπάρχει και ειδικός πίνακας που θα αφορά τα κοινωνικά κριτήρια

Το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει το υπ. Παιδείας, θα πραγματοποιηθούν 15.000 προσλήψεις μονίμων σε βάθος 3ετίας, ως εξής:

 • 4.500 εκπαιδευτικών στην Ειδική Εκπαίδευση, την επόμενη σχολική χρονιά 2019 – 2020
 • 5.250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2020 – 2021
 • 5.250 εκπαιδευτικών, τη σχολική χρονιά 2021 – 2022

Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την Ειδική Αγωγή και θα πραγματοποιηθεί με το σύστημα μοριοδότησης κριτηρίων.

Θα ισχύσει ένα ενιαίο σύστημα μοριοδότησης και κατάταξης, τόσο για τους μόνιμους διορισμούς όσο κι για τις προσλήψεις αναπληρωτών, όπου χρειάζεται.

Ακαδημαϊκά προσόντα

 1. Διδακτορικό δίπλωμα: 40 μονάδες
 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 1 τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 20 μονάδες
 3. Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 1 τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 7 μονάδες
 4. Δεύτερο πτυχίο: 16 μονάδες
 5. Ο βαθμός του πτυχίου έως 21 μονάδες και ως εξής: για πτυχία με χαρακτηρισμό «Καλώς» 7 μονάδες, με χαρακτηρισμό «Λίαν Καλώς» 14 μονάδες και με χαρακτηρισμό «'Αριστα» 21 μονάδες
 6. Γνώση 1 ξένης γλώσσας: 'Αριστη γνώση: 8 μονάδες, πολύ καλή γνώση: 6 μονάδες, καλή γνώση: 4 μονάδες
 7. Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων τίτλων μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος
 8. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): 4 μονάδες
 9. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών: 4 μονάδες