Δημόσιο - ΑΣΕΠ

2 θέσεις στην Θεσσαλονίκη

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας έως τις 31 Ιουλίου 2018

Ζητούνται απόφοιτοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής δύο παιδιάτρων από τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 30 Μαρτίου 2018.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.

Δείτε αναλυτικά την ειδικότητα, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην αντίστοιχη εφαρμογή.