Δημόσιο

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: 200.000 αλλαγές (μέχρι τώρα) στις αιτήσεις [ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ]

Αρχίζει την Δευτέρα (25/2) ο τέταρτος γύρος ελέγχου - Η λίστα με τα συνηθέστερα λάθη των υποψηφίων

Στην τελική ευθεία, εισερχεται η Ανεξάρτητη Αρχή, για την έκδοση των αποτελεσμάτων
24/02/2019 | 12:43

Μάχη με τον χρόνο και τα χιλιάδες λάθη στις αιτήσεις των υποψηφίων της 3Κ, δίνει το ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι «μεταβολές» στις αιτήσεις των υποψηφίων για τις 8.166 θέσεις, προσεγγίζουν τις 200.000 με το τέλος του Γ΄ γύρου ελέγχου.

Στελέχη του ΑΣΕΠ τόνιζαν στο workenter, ότι τα λάθη των υποψηφίων σημαίνουν είτε απόρριψη των αιτήσεων είτε αλλαγή (προς τα κάτω) στον πίνακα κατάταξης.

Με το τέλος του Γ΄γύρου ελέγχου, τα ποσοστά τα ποσοστά των αλλαγών από τις λανθασμένες αιτήσεις, φαίνεται να παγιώνονται σε συγκεκριμένα ποσοστά:

 • Κατηγορία ΔΕ: 55%
 • Κατηγορία ΥΕ: 69%

Το ΑΣΕΠ, από την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, μπαίνει στο Δ΄γύρο ελέγχου για να «τελειώσει την δουλειά». Απομένουν να συμπληρωθούν, περίπου, 1.300 θέσεις διοριστέων. Εάν χρειαστεί, ο νέος γύρος ελέγχου θα είναι (λίγο) χρονικά διευρυμένος.

Σε αυτόν γύρο, η Ανεξάρτητη Αρχή - για ορισμένες ειδικότητες που παρουσιάζουν δυσκολία στην ανεύρεση διοριστέων – θα «κατέβει» πολύ βαθειά στον πίνακα κατάταξης προκειμένου να βρει τους κατάλληλους.

Η λίστα με τα λάθη

Το workenter, σε παλαιότερο δημοσίευμα του, είχε αποκαλύψει την λίστα με τα λάθη των υποψηφίων , όπως αυτά αποτυπώνονται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Ισχύει στο ακέραιο. Σημειώστε τα ευρήματα:

 • Ειδική εμπειρία: Το έξτρα μπόνους των 17 μορίων, για την κατηγορία ΥΕ, παίρνουν μόνο για δουλειά σε υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Οι βεβαιώσεις που προσκόμισαν κατά χιλιάδες οι υποψήφιοι και αφορούν εμπειρία ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου σε δήμους – χωρίς να πιστοποιούν με σαφήνεια ειδική εμπειρία –δεν λαμβάνονται υπόψη από το ΑΣΕΠ. Σε αυτή την περίπτωση, η εμπειρία υπολογίζεται ως απλή (7 μόρια/μήνα)
 • Τίτλοι σπουδών: Λανθασμένη χρήση τίτλων σπουδών. Αυτό συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα στην κατηγορία ΥΕ. Απορρίπτονται αιτήσεις όπου οι υποψήφιοι αντί για απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου κατέθεσαν απολυτήριο Δημοτικού. Οι αποφοιτήσαντες μετά το 1980 όφειλαν να καταθέσουν, σύμφωνα με το κείμενο της προκήρυξης, μόνο το απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών: Σημαντική μερίδα υποψηφίων της κατηγορίας ΔΕ προτίμησε να δηλώσει - από κακή εκτίμηση ή λανθασμένες συμβουλές – τον συναφή τίτλο με το αντικείμενο της θέσης ως δεύτερο και το απολυτήριο Λυκείου ως πρώτο. Η επιλογή αυτή, προφανώς στόχευε στα 150 μόρια με τα οποία πριμοδοτείται ο δεύτερο τίτλος σπουδών. Είναι, όμως, λανθασμένη και θέτει την αίτηση εκτός της διαδικασίας επιλογής. Τα λάθος έγκειται στο γεγονός ότι ο πρώτος τίτλος δεν έχει καμία συνάφεια τόσο με τον δεύτερο όσο και με το αντικείμενο της θέσης
 • Πρόσθετα προσόντα: Η έλλειψη οποιουδήποτε απαραίτητου πρόσθετου προσόντος, που είναι είναι ζητούμενο για την συγκεκριμένη ειδικότητα και θέση, επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου
 • Παράβολο: Χωρίς την κατάθεση παραβόλου η αίτηση δεν εξετάζεται
 • Δικαιολογητικά: Έλλειψη σημείωσης των δικαιολογητικών στην αίτηση επιφέρει αποκλεισμό, ακόμη κι αν αυτά υπάρχουν στο φάκελο
 • Ειδικές κατηγορίες θέσεων: Μερίδα υποψηφίων δεν δήλωσε στην αίτηση τις ειδικές ιδιότητες που διαθέτει, παρότι προσκόμισε τα ανάλογα, σωστά, δικαιολογητικά
 • Επαγγελματικές άδειες: Ο έλεγχος καταγράφει εκτεταμένο πρόβλημα για χειριστές μηχανημάτων, οδηγούς και τεχνικούς διαφόρων ειδικεύσεων. Σε πολλούς φακέλους λείπουν οι αντίστοιχες άδειες, ενώ σε άλλους είναι διαφορετικής κατηγορίας, ομάδας ή τάξης από την οριζόμενη στην προκήρυξη. Επιπρόσθετα, σε φακέλους υποψηφίων της ειδικότητας Οδηγών δεν έχει προσκομιστεί το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Οι ελλείψεις αυτές επιφέρουν απόρριψη της αίτησης, δεδομένου ότι οι επαγγελματικές άδειες και οι άδειες άσκησης επαγγέλματος περιλαμβάνονται στα «απαραίτητα πρόσθετα προσόντα» της προκήρυξης
 • Αριθμός τέκνων: Σε αιτήσεις υποψηφίων της κατηγορίας ΥΕ καταγράφεται... «υπερβάλλoν ζήλος» για την αξιοποίηση της ελκυστικής μοριοδότησης: 100 μόρια για καθένα από τα δυο πρώτα παιδιά και 200 για καθένα από τα επόμενα. Φυσικά, αυτοί οι υποψήφιοι δεν προσκόμισαν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης