Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στο υπ. Πολιτισμού (ΈΓΓΡΑΦΑ)

Ζητούνται υποψήφιοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ - Τα προσόντα ανά ειδικότητα

Με τη σύσταση του νέου φορέα θα καταγραφούν και οι ανάγκες του σε προσωπικό

Στην ίδρυση Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού για τις ανάγκες των παιδιών των μονίμων υπαλλήλων του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του.

Η σύσταση του νέου φορέα προβλέπεται στο άρθρο 1 τού υπό ψήφιση σχεδίου νόμου του ΥΠ.ΠΟ., με τίτλο "Ίδρυση παιδικού σταθμού στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού". 

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται προς επεξεργασία στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, περιλαμβάνει τις ειδικότητες του νέου προσωπικού και τα προσόντα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

Θα επιλεγεί προσωπικό 7 διαφορετικών ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Παιδαγωγοί
  • ΤΕ Βρεφοκόμοι
  • ΔΕ Βοηθοί Παιδαγωγών ή ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμων
  • ΔΕ ή ΥΕ Μάγειρες
  • ΠΕ Μουσικοί
  • ΠΕ Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής Γλώσσας
  • ΠΕ Γυμναστών (Φυσικής Αγωγής)

Προσόντα

Σημειώνεται ότι το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου κάνει ιδιαίτερη πρόβλεψη για τους εργαζόμενους (αορίστου χρόνου) που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στον προηγούμενο φορέα προσχολικής αγωγής του ΥΠ.ΠΟ (Ταμείο Αλληλοβοηθείας).

Οι υπάλληλοι αυτοί θα καταλάβουν στο νέο φορέα αντίστοιχες με αυτές που είχαν προσωπαγείς θέσεις.