Δημόσιο

26 μόνιμοι υπάλληλοι στη ΔΕΗ

Ζητούνται μηχανολόγοι και τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων

Η εξειδικευμένη εμπειρία κρίνει τον διορισμό των υποψηφίων στην επιχείρηση

Με 26 μονίμους τεχνικούς, διαφόρων ειδικεύσεων, ενισχύεται η ΔΕΗ. Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό – που γίνεται με την ευθύνη του ΑΣΕΠ – έχουν οι πτυχιούχοι μηχανολόγοι μηχανικοί και οι αποφοιτοι ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ τεχνικών ειδικοτήτων.

Υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΣΕΠ τόνιζαν στο «workenter» ότι στην διαδικασία θα συμμετάσχουν 5-7.000 υποψήφιοι. Τα ίδια στελέχη εκτιμούσαν ότι «η εξειδικευμένη εμπειρία και οι τίτλοι σπουδών αποτελούν τροχοπέδη στην μαζική συμμετοχή των υποψηφίων».

Η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 9 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 24 του ίδιου μήνα (ώρα 14:00). Για να γίνει αποδεκτή η υποψηφιότητα από το ΑΣΕΠ, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής, φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλούνται στην (ηλεκτρονική) αίτησή τους. Ο φάκελος πρέπει να σταλθεί με συστημένη επιστολή και να περιέχει, απαραιτήτως, υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική μορφή της αίτησης.

Τα προσόντα που «κάνουν την διαφορά» μεταξύ των υποψηφίων είναι η άδεια άσκησης επαγγέλματος και η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης. Είναι φανερό, ότι αυτή την εξειδικευμένη εμπειρία διαθέτουν, κυρίως, όσοι διορίστηκαν με οκτάμηνες συμβάσεις σε αυτές τις θέσεις κατά το παρελθόν.

Στείλτε τις αιτήσεις σας πατώντας το κουμπί «Συμπληρώστε την αίτηση». Παραπέμπει ευθέως στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΑΣΕΠ που δέχεται τις αιτήσεις. Χρησιμοποιείστε την εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόρια σας» - το ίδιο σύτημα που χρησιμοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή - για να έχετε, έγκαιρα, γνώση της βαθμολογία σας.