Δημόσιο

10 εργάτες στην Μεσσηνία

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 16 Μαρτίου

Τα τυπικά προσόντα για την ειδικότητα δεν είναι απαραίτητα
12/03/2018 | 12:46

Διαδικασία πρόσληψης 10 εργατών γενικών καθηκόντων, πραγματοποιεί ο δήμος Δυτικής Μάνης. 

Οι νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν μέχρι πέντε ημερομίσθια, ανά άτομο.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με την προκήρυξη ολοκληρώνεται στις 16 Μαρτίου.  

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα   

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter