Δημόσιο

ΚΕΕΛΠΝΟ: Πότε και πώς η έκδοση αποτελεσμάτων για 1.575 νέες προσλήψεις

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ο ρόλος του ΑΣΕΠ στην προκήρυξη - Η διαδικασία «κλειδί»

Σε φουλ ρυθμούς βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας για τις 1.575 θέσεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σε αποκλειστική επικοινωνία του workenter με υψηλόβαθμα στελέχη του φορέα, αποσαφηνίστηκε το πλήρες χρονοδιάγραμμα μέχρι την έκδοση των (προσωρινών) αποτελεσμάτων.

Όπως τόνισαν οι αρμόδιοι στο workenter, είναι τέτοιος ο όγκος των αιτήσεων, που πιθανόν δεν επιτρέπει την άμεση έκδοση των πινάκων, τουλάχιστον όχι πριν από 1 με 2 μήνες.

Άλλωστε όπως είναι γνωστό (και ξεκαθαρίστηκε με ανακοίνωση του ΚΕΕΛΠΝΟ), ο έλεγχος των αιτήσεων των προσωρινά διοριστέων διενεργείται από το ΑΣΕΠ, κάτι που σημαίνει αυτομάτως επανέλεγχο για πιθανά ευρήματα.

Η διαδικασία είναι «αυστηρή» και έχει συγκεκριμένο πλαίσιο. Σημειώστε ότι ήδη από το κείμενο της απόφασης (ΦΕΚ), γίνεται ευδιάκριτη η «πίεση» για την -άμεση- υλοποίηση του προγράμματος, με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

Σημειώστε, τώρα, συνοπτικά όλα τα βήματα μέχρι τον τελικό διορισμό.

  • Υποβολή αιτήσεων έως τις 22 Οκτωβρίου
  • Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
  • Πρόσληψη των προσωρινά διοριστέων (άμεση πρόσληψη)
  • Έλεγχος του πίνακα προσωρινά διοριστέων από το ΑΣΕΠ
  • Άμεση αλλαγή του πίνακα, σύμφωνα με τα (πιθανά) ευρήματα του ΑΣΕΠ
  • Απόλυση των προσωρινά διοριστέων που δεν περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα
  • Αποζημίωση των απολυόμενων έως την ημέρα απόλυσης τους
  • Οι αντικαταστάτες των απολυόμενων που θα προσληφθούν, πληρώνονται από την ημέρα πρόσληψης έως το τέλος της σύμβασής τους

Παράδειγμα:

Υποθέτουμε ότι ένας προσωρινά διοριστέος δεν περιλαμβάνεται στον οριστικό πίνακα διοριστέων, τον οποίο κατάρτισε το ΑΣΕΠ, τρεις μήνες μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Θα συμβούν τα εξής:

  1. Απόλυση των προσωρινά διοριστέων με αποζημίωση για εργασία 3 μηνών
  2. Πρόσληψη αντικαταστάτη για εργασία 15 μηνών + 6 μηνών (παράταση). Ο αντικαταστάτης θα πληρωθεί μόνο το χρονικό διάστημα 15+6 μηνών

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση στο ΚΕΕΛΠΝΟ διαρκεί 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης για, επιπλέον, 6 μήνες.