Δημόσιο

10 νέες συμβάσεις σε δήμο της Αττικής

Ζητούνται απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ ή Γυμνασίου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18- 65 ετών
09/03/2018 | 13:08

Δέκα υπάλληλοι προσλαμβάνονται από τον δήμο Μεταμόρφωσης. 

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια δύο μηνών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, στην διεύθυνση του δήμου, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά. 

Σημειώστε, για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη», για να διαβάσετε το επίσημο έγγραφο