Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι προκηρύξεις που κάνουν δεκτά όλα τα πτυχία (ΜΟΝΙΜΟΙ)

Δείτε ποιές είναι - Η μία είναι "ενεργή"

Διαβάστε προσεκτικά και ψύχραιμα τις προκηρύξεις για να αποφύγετε τα λάθη

Μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο μπορούν να διεκδικήσουν κάτοχοι "σπάνιων" πτυχίων. 

(1) Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω του διαγωνισμού 10Κ/2018, που αφορά στην πρόσληψη 118 υπαλλήλων σε παραμεθόριους και νησιωτικούς δήμους.

Το κείμενο της προκήρυξης το λέει καθαρά: 

"Για τις θέσεις της προκήρυξης με κωδ. 517 και 520... προβλέπεται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίλος της αλλοδαπής οποιασδήποτε ειδικότητας".

Η συγκεκριμένη προκήρυξη βρίσκεται σε πλήρη ισχύ, δεδομένου ότι υπάρχουν προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων και φακέλων.

(2) Σημαντικό εύρος, για τη συμμετοχή υποψηφίων, διαθέτει και ο διαγωνισμός του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Θα επιλεγούν υποψήφιοι έξι ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων διοικητικοί.

Η ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού αναφέρεται σε τουλάχιστον 20 διαφορετικά πτυχία ΑΕΙ: από Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές μέχρι Στατιστική και Χrηματοοικονομικά και Τραπεζικά.

Η προκήρυξη του ΣΕΠΕ (49 μόνιμες θέσεις) θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.