Δημόσιο

1.428 νέες θέσεις για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους»

Ολόκληρο το ΦΕΚ με την κατανομή

Το πρόγραμμα αφορά πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ για την στελέχωση ΟΤΑ α' και β' βαθμού
10/10/2018 | 13:01

Διαδικασία πρόσληψης 1.428 υπαλλήλων, προκειμένου να στελεχώσουν δομές των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, εξέδωσε το Εθνικό Τυπογραφείο.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις - οι οποίες πήραν έγκριση από τα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - αφορούν πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων «Προγράμματα Άθλησης για Όλους», σε διάφορα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, όλης της χώρας.

Σημειώστε ότι η επιλογή των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής γίνεται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, (Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259-(ΦΕΚ 1774/Β’/17-6-2016).

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν οκτάμηνη σύμβαση εργασίας με τον αντίστοιχο φορέα-δήμο υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ με την εγκριτική απόφαση και να δείτε την κατανομή των θέσεων ανά Περιφέρεια.