Δημόσιο - ΑΣΕΠ

20 εργάτες στον νομό Λακωνίας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 14 Μαρτίου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών
07/03/2018 | 12:19

Διαδικασία πρόσληψης 20 εργατών γενικών καθηκόντων, πραγματοποιεί ο δήμος Σπάρτης. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με την προκήρυξη ολοκληρώνεται στις 14 Μαρτίου. 

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην διεύθυνση του δήμου, αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα  

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter