Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Τα κριτήρια για την επιλογή 3.000 μονίμων

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το ΑΣΕΠ θα προβλέψει έξτρα μοριοδότηση για τους υπηρετούντες συμβασιούχους

Με συγκεκριμένα κριτήρια και αυξημένη μοριοδότηση για τους συμβασιούχους, θα γίνει η πρόσληψη των 3.000 μονίμων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

Στην διαδικασία επιλογής θα μπορούν να συμμετάσχουν νέοι υποψήφιοι αλλά και υπηρετούντες στο πρόγραμμα με διάφορες συμβάσεις. 

Για υποψηφίους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, δεν θα υπάρξει μετατροπή συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου για όσους υπηρετούν, τώρα, στο πρόγραμμα. Θα υπάρξει, απλώς, μια πριμοδότηση (έξτρα μόρια) της εμπειρίας τους.

Δυνατότητα συμμετοχής στην πανελλαδική προκήρυξη θα έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και οι απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, και Γυμνασίου.

Σημειώστε τα κριτήρια επιλογής ανά κατηγορία, καθένα από τα οποία αποδίδει κρίσιμα μόρια:

Κατηγορία ΠΕ – ΤΕ

 • Βαθμός πτυχίου
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών
 • Διδακτορικό – μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της θέσης
 • Διδακτορικό – μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο
 • Εμπειρία (απλή ή ειδική)
 • Γνώση ξένων γλωσσών
 • Εντοπιότητα

Κατηγορία ΔΕ

 • Βαθμός απολυτηρίου ή διπλώματος
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών ή δίπλωμα ΟΕΕΚ
 • Εμπειρία (απλή ή ειδική)
 • Γνώση ξένων γλωσσών
 • Εντοπιότητα

Κατηγορία ΥΕ

 • Αριθμός τέκνων (ανήλικα, τέκνα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας)
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία (απλή ή ειδική)
 • Ηλικία
 • Εντοπιότητα

Διαβάστε επίσης: ΑΣΕΠ: Πως θα προσληφθούν 3.000 μόνιμοι για «Βοήθεια στο Σπίτι» (Αποκλειστικό)