Δημόσιο - ΑΣΕΠ

7 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 9 Μαρτίου

Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν
02/03/2018 | 10:48

Την πρόσληψη επτά συμβασιούχων με ολιγόμηνες συμβάσεις, εκκινεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας.

Η ανακοίνωση του φορέα, έγινε με δύο ξεχωριστές προκηρύξεις.

Σημειώνεται ότι σε ορισμένες θέσεις απαιτούνται συγκεκριμένες ειδικεύσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της υπηρεσίας.  

Σημειώστε για τις ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και ειδικεύσεις (όπου ζητούνται)   

Διαβάστε το επίσημο έγγραφο της πρώτης προκήρυξεις, μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» και την δεύτερη, στο επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί efa_pellas_2_prokiryxi.pdf