Δημόσιο - ΑΣΕΠ

''Επιστρέφει'' η Δημοτική Αστυνομία - Πότε οι θέσεις (εγκύκλιος)

Ολόκληρη η απόφαση του υπ. Εσωτερικών - Τι προβλέπεται για τις αιτήσεις

Με «αναμμένες τις μηχανές» κινούνται δήμοι και υπ. Εσωτερικών, για την επιστροφή των Δημοτικών Αστυνομικών στους ΟΤΑ, με βάση την ψήφιση του «Κλεισθένη» από τη Βουλή.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο χθές (9/8) στους δήμους, παρέχεται η δυνατότητα µετάταξης σε υπηρεσίες ∆ηµοτικής Αστυνοµίας των πρώην ∆ηµοτικών Αστυνοµικών που υπηρετούν σε Καταστήµατα Κράτησης, των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν.

Ειδικότερα προβλέπεται:

  • Υπάλληλοι που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις, μπορούν -με αίτησή τους- να µετατάσσονται σε υπηρεσίες ∆ηµοτικής Αστυνοµίας των ∆ήµων, ως ειδικό ένστολο προσωπικό ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
  • Η αίτηση υποβάλλεται στον οικείο ∆ήµο και την οριστική απόφαση λαμβάνει το αρµόδιο για το διορισµό

Σημαντικά «σημεία» για τις μετατάξεις

Σημειώστε ότι, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων, στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

(1) Ο αιτών υπάλληλος πρέπει να µην είναι ο µοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραµµα του φορέα προβλέπεται µόνο µία θέση του εν λόγω κλάδου

(2) Το προσωπικό µετατάσσεται στο ∆ήµο, µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατείχε πριν τη θέση του σε διαθεσιµότητα, συνυπολογιζόµενου του χρόνου υπηρεσίας του στα Καταστήµατα Κράτησης για βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη

(3) Οι μετατασσόµενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο