Δημόσιο

ΑΣΕΠ 16Κ/2017: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προκήρυξη

Ο αριθμός αιτήσεων και οι πιθανότητες επιτυχίας

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ, με τα ονόματα 62 μόνιμων υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018, ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες για 10 υποψήφιους κατηγορίας ΤΕ.

Οι πιθανότητες επιτυχίας για τους υποψήφιους είναι 1:80, με περίπου 5.000 αιτούντες να διεκδικούν τις θέσεις.

Σημειώστε:

  • Θα προσληφθούν 62 υποψήφιοι στο υπουργείο Πολιτισμού
  • Οι προτιμήσεις των υποψηφίων για συγκεκριμένες θέσεις ανήλθαν στις 21.000