Δημόσιο

6 προσλήψεις στο Περιστέρι

Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για όλες τις ειδικότητες

Ο δήμος θα προσλάβει δυο οικοδόμους με τα ελάχιστα προσόντα


Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη έξι υπαλλήλων, έδωσε στις 23 Νοεμβρίου, το ΑΣΕΠ στο Δήμο Περιστερίου.

Οι νέοι υπάλληλοι  θα υπογράψουν οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Η προκήρυξη θα δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

Δείτε αναλυτικά πατώντας το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας», ποια είναι τα κριτήρια διορισμού και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.